Home / Draken

 

En figur som förekommit i inredning, på fasader, på väggar och fönster, i fören på skepp och fartyg, ja snart sagt över allt, i alla tider och över hela världen, är draken. Såväl kineserna som vikingarna använde draken som symbol.

Det finns dock en viktig skillnad: i västvärlden har draken oftare varit en symbol för ondska – ibland för djävulen själv – än längre österut. En drake med fem klor var exempelvis en symbol för den kinesiska kejsarfamiljen, och enligt vissa östasiatiska myter var det draken som lärde människorna att tala. En röd drake syns också på den walesiska flaggan.

Ordet drake kommer från grekiskan, där det från början betecknade både vanliga ormar och mytologiska djur. I många slaviska språk är ordet för drake en maskulin form av ordet för orm. I slaviska berättelser är också drakar med flera huvuden, oftast tre, vanliga, men även i japansk mytologi förekommer en drake med åtta huvuden och lika många svansar. Draken som symbol återkommer ofta över ett stort geografiskt område. Sankt Göran, som dödade draken och finns avbildad som staty i Storkyrkan i Stockholm, är Englands skyddshelgon och förekommer även på Moskvas stadsvapen.

Inspiration för draken

Även om det finns stora regionala skillnader mellan olika typer av drakar så har de för det mesta mycket gemensamt. Drakarna har alltid klor, de liknar alltid ormar eller reptiler (eller både och) och vare sig de har vingar eller ej så kan de för det allra mesta flyga.

Ett av många djur som liknar draken är nilkrokodilen, som kan bli upp till sex meter lång. Under antiken, och även tidigare, hände det att krokodiler simmade över Medelhavet och dök upp i södra Europa. Dessutom har människor i alla tider påträffat fossil av dinosaurier och andra jättedjur, samt ben från okända valarter. Det var inte alls svårt att pussla ihop berättelser om drakar från dessa fynd.

Vissa antropologer tror också att människan har ärvt vissa instinktiva rädslor från sina förfäder aporna. Det skulle kunna vara rädsla för ormar, rovfåglar och stora kattdjur. Drakar över hela världen uppvisar drag som liknar dessa djurs. Det skulle också kunna förklara de kinesiska kejsarnas val av symbol: kejsarmakten skulle vara som de farligaste djuren, för att både kunna skydda undersåtarna och få dem att lyda.